Pengertian Kata Sandang dan Contoh Kalimatnya – Kata sandang ialah kata tak bermakna yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang diletakkan setelahnya. Sehingga makna pada kata sandang sangat bergantung pada […]