Konsep Penyelesaian Soal Cerita FPB dan KPK Pak Danu mempunyai 56 buah jeruk, 72 buah manga, dan 40 buah manggis. Buah-buah tersebut akan dikemas kemudian dibagikan kepada anak-anak disekitar rumah. […]