Pengertian dan 30 Contoh Majas Ironi – Majas Ironi merupakan suatu ungkapan dengan gaya bahasa yang menyatakan makna, maksud, dan tujuannya dalam bentuk sindiran halus. Sindiran halus yang disampaikan seringkali […]

Pengertian, Jenis, & Contoh Majas Pertentangan – Majas Pertentangan adalah sebuah ungkapan gaya bahasa yang menjelaskan maksud tertentu dengan menggunakan peryataan kalimat yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Pernyataan berlawanan […]