Pengertian dan Contoh Kata Berimbuhan – Kata berimbuhan ialah kata dasar yang dikenai imbuhan pada awalan, akhirran, sisipan, dan juga awalan-akhiran. Imbuhan memiliki fungsi untuk memberikan dan memperkuat makna dan […]