Soal Biologi Kelas 11 SMA Tentang Sistem Koordinasi

Posted on

A. Petunjuk Teknis

Jawablah soal pilihan ganda berikut dengan memilih salah satu jawaban A, B, C, D, dan E!

1. Neuron yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penghantar impuls saraf dari alat indera menuju ke dalam sumsum tulang belakang atau otak ialah …

a. neuron unipolar
b. neuron bipolar
c. neuron sensorik
d. neuron konektor
e. neuron motorik
Jawaban : D

2. Jika prosesi gerak yang telah diatur oleh sistem saraf telah disadari, maka impuls akan menempuh suatu jalan. Jalan tersebut ialah …

a. Reseptor – neuron sensorik – otak- neuron sensorik – efektor
b. Reseptor – neuron sensorik –neuron konektor – otak – efektor
c. Reseptor- neuron sensorik – otak – neuron motorik – efektor
d. Reseptor – neuron motorik – sumsum tulang belakang – efektor
e. Reseptor – neuron sensorik – interneuron – neuron motorik – efektor
Jawaban : A

3. penjalaran impuls melewati sinaps melibatkan zat yang disebut sebagai …

a. akson
b. ganglion
c. neurotransmiter
d. dendrite
e. neurolema
Jawaban : B

4. otak besar pada manusia terdiri atas beberapa lobus dengan peranan yang berbeda-beda. Lobus yang peranannya sebagai pusat penglihatan ialah …

a. paritalis
b. frontalis
c. anterioralis
d. eksipetalis
e. temporalis
Jawaban : D

5. Sistem saraf pusat cakupannya meliputi …

a. saraf tepi otak
b. sumsum tulang belakang dan otak
c. parasimpatik dan saraf simpatik
d. saraf spinal dan saraf cranial
e. saraf otonom dan otak
Jawaban : B

6. Bagian-bagian dari neuron ialah …

a. dendrite, impuls, dan perikarion
b. dendrite, nucleus, dan ganglion
c. akson, nucleus, dan perikarion
d. impuls, dendrite, dan akson
e. perikarion, nucleus, dan akson
Jawaban : E

7. Berikut ini yang tidak tergolong ke dalam pengaruh saraf simpatik dalam kerja organ tubuh ialah …

a. mempercepat denyut jantung
b. memperkecil diameter pembuluh
c. memperlebar pupil
d. mengembangkan kantung kemih
e. mempercepat prosesi pencernaan
Jawaban : E

8. Alat indera pada ikan yang memiliki peran atau fungsi dalam mengetahui perubahan tekanan air ialah …

a. omatidium
b. gurat sisi
c. oseli
d. bintik mata
e. membrane niktitans
Jawaban : C

9. Mata mempunyai peranan serta fungsi sebagai alat indera. Hal tersebut disebabkan mata memiliki reseptor cahaya. Bagian dari mata yang berperan sebagai reseptor cahaya ialah …

a. Fovea
b. Sclera
c. Retina
d. Vitreous humor
e. Kornea
Jawaban : C

10. Kelenjar hipofisis uga disebut sebagai master gland karena mensekresikan berbagai hormone yang akan me-manage segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dalam tubuh. Kesesuaian yang tepat antara hormone yang diproduksi oleh hipofisis dengan fungsinya adalah sebagai berikut, kecuali …

a. STH berpengaruh pada pertumbuhan
b. ICSH merangsang spermatogenesis
c. MSH berpengaruh pada pigmentasi kulit
d. FSH merangsang pematangan folikel di dalam ovarium
e. ADH berpengaruh dalam mengeluarkan air susu ibu
Jawaban : D

11. Burung memiliki keseimbangan yang sangat baik karena memiliki bagian otak …

a. Otak besar
b. Sumsum tulang belakang
c. Otak kecil
d. Sumsum lanjutan
e. Otak tengah
Jawaban : C

12. Apabila kita mencium aroma masakan yang lezat, seketika air liur seperti hendak keluar. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara indera … dan …

a. perasa dan pengecap
b. penglihatan dan pembau
c. perasa dan peraba
d. pembau dan pengecap
e. perasa dan pembau
Jawaban : D

[sc:ads]

13. Pupil pada organ mata memiliki fungsi sebagai …

a. pelindung retina
b. memfokuskan bayangan yang ada pada benda
c. memberikan warna pada mata
d. tempat jatuhnya bayangan
e. pengatur cahaya yang masuk ke dalam mata
Jawaban : E

14. Hormon Follicle Stimulating Hormon (FSH) memiliki fungsi sebagai …

a. eksresi hormon testoteron
b. perangsang sel-sel folikel untuk memproduksi esterogen
c. perangsang korpus iuteum untuk menyekresikan esterogen dan progesterone
d. memelihara tumbuh dan kembangnya kelenjar tiroid
e. perangsang kontraksi uterus
Jawaban : B

15. Adrenalin adalah hormone yang berfungsi sebagai …

a. pengatur metabolisme
b. menaikkan tekanan darah
c. merangsang kinerja usus
d. mempengaruhi kerja hormone lainnya
e. mengatur mengatur metabolisme senyawa fosfat
Jawaban : B

16. Bagian mata yang memiliki fungsi suplai oksigen serta nutrisi bagi retina ialah …

a. iris
b. kornea
c. lensa
d. koroid
e. sclera
Jawaban : D

17. Sel saraf yang membawa impuls dari reseptor menuju otak disebut dengan …

a. neuron
b. dendrit
c. motorik
d. ganglion
e. sensorik
Jawaban : E

18. Alat penyeimbang tubuh yang terdapat di dalam bagian telinga ialah …

a. tiga saluran setengah lingkaran
b. organ kortil
c. saluran telinga
d. membran timpani
e. rumah siput
Jawaban : A

19. Organ berikut yang pertama kali merespon cahaya lapisan luar mata ialah …

a. Kornea
b. Iris
c. Retina
d. Pupil
e. Lensa
Jawaban : A

20. Berikut ini yang merupakan bagian dari organ mata sebagai penerima bayangan pada ialah …

a. Iris
b. Sklera
c. Retina
d. Povea
e. Pupil
Jawaban : C

21. Kelenjar penghasil hormone insulin ialah …

a. adrenal
b. paratiroid
c. gonad
d. tiroid
e. pankreas
Jawaban : E

22. Korpuskula ruffini ialah saraf perasa pada …

a. Nyeri
b. Panas
c. Tekanan
d. sentuhan
e. dingin
Jawaban : B

23. Saraf penciuman yang terdapat pada hidung ialah …

a. papilla
b. koklea
c. fovea
d. talamus
e. olfaktori
Jawaban : E

Sumber :
http://www.muttaqin.id/2017/02/soal-biologi-sistem-regulasi-koordinasi-manusia-jawaban.html