Contoh Soal Biologi Kelas 11 SMA Tentang Sistem Reproduksi

Posted on

Contoh Soal Biologi Kelas 11 SMA Tentang Sistem Reproduksi

A. Petunjuk Teknis

Jawablah pertanyaan dari soal pilihan ganda berikut dengan menadai tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, dan E di depan jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Pembentukan sperma pada manusia (laki-laki) disebut dengan …
a. Oogenesis
b. Meiosis
c. Ovulasi
d. mitosis
e. Spermatogenesis
Jawaban : E

2. Kelenjar kelamin jantan dan testis memiliki fungsi untuk menghasilkan …
a. Enzim dan air seni
b. Sperma dan hormon
c. Enzim dan sperma
d. Enzim dan hormon
e. Sperma dan air seni
Jawaban : C

3. Janin atau bayi yang terdapat di dalam rahim akan dilindungi dari ancaman atau bahaya dari guncangan oleh …
a. dinding korion
b. air ketuban yang dihasilkan oleh amnion
c. dinding amnion
d. air ketuban yang dihasilkan oleh tembuni
e. tali pusar yang berperan sebagai penghubung janin dan plasenta
Jawaban : B

4. Awal kehamilan pada wanita diindikasikan ketika terjadi …
a. fertilisasi sperma dan ovum
b. implantasi blastosit pada dinding rahim
c. menempelnya zigot pada ovarium
d. menempelnya zigot pada tubuh fallopi
e. implantasi zigot pada dinding rahim
Jawaban : A

5. Prosesi pembentukan folikel pada ovarium dipicu oleh adanya …
a. LH
b. Hormone estrogen
c. LTH
d. FSH
e. Hormon progesterone
Jawaban : C

6. Yang dimaksud dengan ovulasi ialah …
a. Pelepasan sel telur dari ovarium
b. Pergerakan sel telur di dalam saluran tuba Fallopi
c. Pembentukan sel telur oleh folikel
d. Pembuahan sel telur oleh sperma
e. Pembentukan folikel awal
Jawaban : A

7. Janin yang terdapat di dalam rahim ibu memperoleh makanan dari …
a. darah ibu melalui perantara tembuni
b. cadangan makanan yang tersimpan di bagian dalam plasenta
c. cadangan makanan yang terdapat pada bagian telur
d. darah ibu melalui proses difusi langsung
e. darah ibu secara langsung
Jawaban : D

8. Energi untuk sperma agar dapat bergerak dihasilkan oleh mitokondria yang terdapat pada bagian … sperma. Jawaban yang tepat untuk mengisi ruang rumpang pada peryataan tersebut ialah …
a. kepala
b. ekor
c. flagel
d. badan
e. akrosom
Jawaban : D

9. Pematangan sel telur pada bagian dalam folikel amat ditentukan oleh …
a. Hormone estrogen
b. LTH
c. Hormon progesreron
d. LTH
e. FSH
Jawaban : E

10. Kelainan yang ada pada saluran reproduksi endodermis jika terdapat …
a. Tumor pada bagian rahim
b. Kanker pada bagian rahim
c. Jaringan endometrium pada bagian rahim
d. Kista pada endometrium
e. Jaringan endometrium pada bagian luar rahim
Jawaban : D

11. Suatu keadaan telah dikatakan sebagai endometeiosis jika …
a. jaringan endometrium di dalam rahim
b. kanker pada rahim
c. jaringan endometrium di bagian luar rajim
d. tumor pada bagian rahim
e. kista pada endometrium

12. Kromosom yang menjadi penentu jenis kelamin bayi disebut dengan …
a. somatic
b. germinal
c. gonad
d. gonosom
e. autosom
Jawaban : D

13. Perhatikan data-data berikut !
1) infundibulum
2) vulva
3) ovarium
4) Tuba Faloppi
5) uterus
Jika didasarkan pada data-data tersebut, maka urutan jalannya sel telur hingga pembuahan sampai pada pembentukan embrio, adalah …
a. 1, 2, 3, 4
b. 3, 1, 4, 5
c. 2, 3, 4, 5
d. 3, 4, 5, 1
e. 5, 4, 3, 2
Jawaban : B

[sc:ads]

14. Organ yang menghasilkan sel sperma dinamakan …
a. penis
b. testis
c. ginjal
d. indung telur
e. kandung kemih
Jawaban : B

15. Kisaran jumlah darah yang dikeluarkan oleh wanita semasa haid adalah …
a. 30 – 80 ml
b. 10 – 20 ml
c. 20 – 30 ml
d. 30 – 40 ml
e. 40 – 40 ml
Jawaban : A

16. Sistem perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan disebut dengan …
a. penyerbukan
b. vegetatif
c. pembuahan
d. bertunas
e. generatif
Jawaban : D

17. Di bawah ini yang tergolong ke dalam proses penyerbukan yang melibatkan bantuan manusia ialah …
a. Konamigami
b. Anemogami
c. Humanogami
d. Zoogami
e. Antropogami
Jawaban : E

18. Tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi ialah untuk …
a. menyalurkan hasrat seks
b. bertambah dewasa
c. berevolusi
d. meneruskan / melestarikan jenisnya
e. menjalani takdir hidup
Jawaban : D

19. Testis pada alat kelamin laki-laki memproduksi …
a. sperma dan hormone
b. sperma dan urine
c. air seni dan sperma
d. sperma, enzim, dan hormone
e. hormon, sperma, dan air seni
Jawaban : E

20. Kemampuan dari organisme dalam rangka pembentukan tubuh yang sempurna dari bagian tubuh yang telah terpisah disebut sebagai …
a. Mimikri
b. Membelah diri
c. Bertunas
d. Regenerasi
e. Evolusi
Jawaban : D

21. Lapisan ektoderm yang pembentukan dari fase gastrula, selanjutnya akan mengalami diferensiasi sehingga menjadi …
a. Usus dan hati
b. Alat reproduksi dan Jaringan ikat
c. Otot dan rangka
d. Sistem saraf dan kulit
e. Otot dan kulit
Jawaban : D

22. Pada kepala sel sperma terdapat jenis enzim …
a. Lisosom
b. Lipase
c. Litik
d. Ptyalin
e. akrosom
Jawaban : E

23. Pertemuan antara sel sperma dengan sel telur disebut dengan …
a. Diferensiasi
b. Penyerbukan
c. Ereksi
d. Fertilisasi
e. Ejakulasi
Jawaban : D

24. Sebuah proses pelepasan sel telur oleh ovum disebut dengan …
a. Oogenesis
b. Ereksi
c. Fertilisasi
d. Spermatogenesis
e. Ovulasi
Jawaban : E

25. Organ yang berperan sebagai penyalur sel sperma ke dalam vagina ialah …
a. penis
b. uretra
c. epididimis
d. tubulus seminiferus
e. skrotum
Jawaban : D

Sumber :
http://www.muttaqin.id/2017/02/soal-pilgan-sistem-reproduksi-manusia-jawaban.html

Baca Juga:

Contoh Soal Biologi Kelas 11 SMA Tentang Sistem Imun
Perbedaan Antara Regular Verbs & Irregular Verbs Serta Daftarnya
Soal Biologi Kelas XI SMA Tentang Sel dan Kunci Jawaban